Διογκώσιμο επιπλέον νησί

επιπλέον σύνολο νησιών, διογκώσιμο σαλόνι νησιών, επιπλέοντα σώματα νησιών κομμάτων.